הפרטים שיש לקחת בזמן תאונה – אילו פרטים יש לקחת באירוע תאונת דרכים?

אלו הפרטים שיש לקחת בזמן תאונת דרכים,
בין אם התאונה נגרמה על ידכם ובין אם לא (תביעת פוליסה או צד ג)
יש לרשום אותם ולאמת אותם באופן אישי – כך שתדעו שיש בידכם את הפרטים הנכונים

מספר רכב

דגם הרכב

שם הנהג

שם בעל הרכב- לא תמיד בעל הרכב הוא הנהג

כתובת

מספר טלפון

רשיון נהיגה של הנוהג ברכב

חברת הביטוח של הנהג השני ומספר הפוליסה שלו

טלפון של סוכן הביטוח

חשוב עוד לתעד את

תאריך האירוע

מקום האירוע

שעת המקרה

מומלץ באם ניתן, לצלם את הפגיעה

Comments

comments